Single Ended

Categories
  Product categories

  Meyerhoefer Chalazion Curette Size – 0

  $30.00
  Meyerhoefer Chalazion Curette Size - 0 Catalog Number - S-6387:00

  Meyerhoefer Chalazion Curette Size – 1

  $30.00
  Meyerhoefer Chalazion Curette Size - 1 Catalog Number - S-6387:01

  Meyerhoefer Chalazion Curette Size – 2

  $30.00
  Meyerhoefer Chalazion Curette Size - 2 Catalog Number - S-6387:02

  Meyerhoefer Chalazion Curette Size – 3

  $30.00
  Meyerhoefer Chalazion Curette Size - 3 Catalog Number - S-6387:03

  Meyerhoefer Chalazion Curette Size – 4

  $30.00
  Meyerhoefer Chalazion Curette Size - 4 Catalog Number - S-6387:04